Toimintamallimme

Meillä on aina ollut selkeä suunta siitä, mitä arvoja pidämme itsellemme tärkeänä ja joiden pohjalta haluamme tehdä yhteistyötä ja kehittää liiketoimintaamme. Teemme työtämme alla olevan arvopohjan mukaisesti:

Ammattilaiselta ammattilaiselle

Vain parhainta, laadukkainta, selkeää ja yhteisymmärryksessä tuotettua palvelua

Lainmukaisuuden, määräysten ja ohjeistusten kunnioittaminen

Viranomaisten asettamien asetusten ymmärtäminen ja sen pohjalta toimiminen lainmukaisesti

Vastuullisuus

Oman työn ja asiakkaan kunnioittaminen sekä ympäristövastuu

Aktiivinen kehittäminen

Alan jatkuva seuranta sekä jatkuva kouluttautuminen

Liikeidea

Haluamme pitää liikeideamme mahdollisimman lyhyenä, simppelinä ja ytimekkäänä. Olemme kiteyttäneet sen yhteen lauseeseen:

Deebetti on taloushallinnon ammattilainen, joka huolehtii henkilökunnan hyvää osaamista, modernia tietotekniikkaa ja sovittua raportointia hyödyntäen PK-sektoriasiakkaansa taloushallinnon kokonaisuuksista motivoidun ja joustavan henkilöstön panostuksella asiakkaan kannalta kustannustehokkaasti.” 

Palvelulupaus

Kun me huolehdimme viranomaisilmoituksista ja lainmukaisesta kirjanpidosta sekä palkanlaskennasta, yrittäjä voi keskittyä oman yritystoimintansa hoitamiseen. Huolehdimme siitä, että työt tehdään vastuullisesti sovittuna ajankohtana. Jotta pystymme täyttämään palvelulupauksemme, työnjaosta on sovittava yrityksen ja tilitoimiston välillä. Näin työnteko on joustavaa ja sujuvaa. Kun pelisäännöt on määritelty ja kaikille selkeät, taloushallinto vie vain vähän aikaa päivästä ja yrittäjä ja hänen työntekijänsä voivat keskittyä omiin työtehtäviinsä.