Palvelut

Hoidamme yritysten taloushallinnon sopimuksen mukaisessa laajuudessa. Pääpaino on kirjanpidon, palkanlaskennan sekä verotuksen palveluissa.
Perustamme myös uusia yrityksiä ja teemme yhtiömuodon muutoksia.

Kirjanpito

 • Kirjanpidon laatiminen lainmukaisesti
 • Arvonlisäveron laskenta ja ilmoittaminen verottajalle
 • Kirjanpitoaineiston tallennus sähköisesti tilikausittain
 • Tilinpäätöksen laadinta
 • Tulojen ja menojen jaksottaminen erikseen sovittaessa
 • Seurantapalaverit

Palkanlaskenta

 • Palkkojen laskeminen ja maksaminen
 • Palkkalaskelmien lähetys työntekijöille
 • Ennakonpidätys- ja sotutilitysten laatiminen
 • Tulorekisteri-ilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset
 • Lomapalkkajaksotukset sovittaessa

Verotus

 • Veroneuvonta
 • Veroilmoituksen laadinta
 • Ennakkoverojen laskeminen
 • Viranomaisilmoitukset